Avslutade upphandlingar

Är du intresserad av något av kommunens avslutade upphandlingar och avtal?

Ta gärna kontakt med oss på upphandlingsförvaltningen.

Granskad 2018-01-19
av Helena Bengtsson