Upphandling och inköp

Upphandling och inköp styrs och genomförs centralt i Värnamo kommun av upphandlings­förvaltningen. Årligen upphandlas varor och tjänster för cirka 500 miljoner kronor.

Ansvar och uppgift

Upphandlingsförvaltningen ansvarar för samtliga kommunövergripande och förvaltningsspecifika upphandlingar och uppföljningar av kommunens inköp och avtal. Interna utbildningar genomförs löpande avseende lagen om offentliga upphandlingar (LOU) och gällande avtal. Förvaltningens roll är att få kommunen att verka strategiskt och samordnande för att tillvarata konkurrensen på bästa sätt.

Upphandlingsförvaltningen bistår också de kommunala bolagen (Finnvedsbostäder, Värnamo Energi och Värnamo kommunala industrifastigheter) med upphandlingstjänster.

Upphandlingsförvaltningen ansvarar för leverantörsfakturor och införande av elektronisk handel.

Upphandlingsförvaltningen ansvarar för kommunens distributionslösning av varor till och från kommunens enheter samt är fordonsansvariga för kommunens fordon (inte tekniska förvaltningens och räddningstjänstens fordon). 

Fakturera Värnamo kommun kostnadsfritt

För dig som leverantör till Värnamo kommun finns möjlighet att kostnadsfritt registrera upp till 100 fakturor per år till via Inexchange Web.

För att få veta mer om e-fakturor till Värnamo kommun kontakta vår projektledare för e-handel, kontaktuppgifter finns i kontaktfältet.

Här registerar du ditt företag för att kostnadsfritt skicka e-faktura till oss.länk till annan webbplats

 

Granskad 2018-01-22
av Helena Bengtsson