Tobak och e-cigaretter

Det är förbjudet att röka i de flesta gemensamma lokaler. Kommunen har ansvar för bestämmelser och tillsyn. Du som vill sälja tobak eller elektroniska cigaretter måste anmäla det till kommunen.

Tobakslagen

Rökning är förbjuden i alla lokaler för barnomsorg, skola, hälso- och sjukvård. Förbudet gäller också på bland annat skolgårdar, idrottsanläggningar inomhus, gallerior, butiker, teatrar, konsertlokaler, serveringar och restauranger samt kollektivtrafik.

Tobakslagen säger också att man har rätt till en rökfri arbetmiljö och att ålders­gränsen för att köpa tobak är 18 år. Det är också tobakslagen som säger att man måste göra en anmälan till sin kommun för att få sälja tobak.

Vad är tobak?

En vara som innehåller tobak och som är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på räknas som tobak. Det kan vara cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak, blunts innehållande tobak och tobak till vattenpipa.

Vad är elektroniska cigaretter och påfyllingsbehållare?

Elektroniska cigaretter är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotin via ett munstycke. Påfyllningsbehållare är en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektropnisk cigarett.

När vi har tagit emot din anmälan skickar vi en bekräftelse på att försäljningen är registrerad.

Egenkontrollprogram

Samtidigt som du skickar in anmälan ska du skicka med en beskrivning av de rutiner och arbetssätt som finns på ditt försäljningsställe för att följa tobakslagens regler samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållares regler; ett egenkontrollprogram. Det finns maller som du kan använda när du ska göra ditt egenkontrollprogram.

Ägarbyte

Vid ägarbyte av butiken ska du göra en ny anmälan till kommunen.

Avsluta försäljning av tobak eller e-cigaretter

Om du vill sluta sälja någon av produkterna ska även detta anmälas till kommunen av butikens eller försäljningsställets ägare.

Avgifter för tillsyn

Du som säljer tobak måste betala en avgift för tillsyn. Det kostar 1500 kronor per år. Om samma verksamhet har anmält både försäljning av tobak och servering/försäljning av folköl är avgiften 1650 kronor per år. Avgiften tas ut varje år tills vi har fått en skriftlig anmälan om att försäljningen har upphört.

I den årliga tillsynsavgiften ingår ett tillsynsbesök.

Granskad 2017-11-15
av Johanna Levin

Skriv ut