Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Tobak och e-cigaretter

Det är förbjudet att röka i de flesta gemensamma lokaler. Kommunen har ansvar för bestämmelser och tillsyn. Du som vill sälja tobak eller elektroniska cigaretter måste ansöka om tillstånd hos kommunen.

För dig som tidigare haft anmäld tobaksfösäljning

Du som tidigare har haft anmäld tobaksförsäljning får fortsätta sälja tobak till och med den 1 november 2019. Lämnar du in en ansökan om försäljningstillstånd för tobak senast 1 november 2019 får du också fortsätta sälja tobak i väntan på att tillståndsenheten tar ställning till din ansökan. Om din ansökan inkommer efter den 1 november 2019 kommer du inte få sälja tobak under handläggningstiden.

Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningshållare.

Tillståndsplikt gäller sen lagändringen för försäljning av tobak. Du behöver därför ansöka om försäljningstillstånd från Värnamo kommun för att få sälja tobak. Ansökan kan avse detaljhandelstillstånd, partihandelstillstånd eller ett tillfälligt tillstånd beroende på vilken verksamhet du driver.

Tillståndsplikt för försäljning av tobak

Tillståndsplikten gäller för alla. Även du som anmält försäljning och har tillåtelse att sälja tobak sedan tidigare måste därför ansöka om tillstånd. Partihandlare, som tidigare inte har behövt anmäla försäljning till kommunen, behöver också ansöka om tillstånd för att sälja tobak.

Ansökan

Alla som söker tillstånd hos kommunen måste betala en ansökningsavgift. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. Ansökningsavgiften skall betalas även om du får avslag på din ansökan.

Värnamo kommun gör kontinuerligt tillsyn av verksamheter med försäljningstillstånd. För detta tar kommunen ut en årlig tillsynsavgift.

Mer information om våra Taxor och avgifter hittar du på sidan Taxor och avgifter.

Krav på dig som ansöker om försäljningtillstånd för tobak

För att beviljas tillstånd ställs krav på dig som söker om att du ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Det innebär bland annat att du ska:

 • vara ekonomiskt skötsam
 • inte ha ett brottsligt förflutet
 • inte ha skulder hos Kronofogden
 • inte ha anmärkningar hos Skatteverket
 • inte förekommer i belastningsregistret så kan det innebära att du bedöms som olämplig att inneha försäljningstillstånd för tobak.

Tillståndsenheten gör en enskild bedömning i varje ärende.

Egenkontroll

Det ställs också krav på dig som söker försäljningstillstånd om egenkontroll. För att beviljas tillstånd måste du därför bifoga ett egenkontrollprogram som är lämpligt för din verksamhet till din ansökan.

Av egenkontrollprogrammet ska bland annat framgå:

 • hur du arbetar för att följa lagen med exempelvis ålderskontroll
 • information till personal
 • märkning och spårbarhet av tobak

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak. Vägledningen ger dig som handlare stöd och riktlinjer för vilka rutiner ditt egenkontrollprogram ska innehålla.

Det är viktigt att du anmäler om du vill upphöra med försäljning av tobak i din verksamhet. När anmälan registrerats får du ett beslut skickat till dig.

I och med den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Med tobak avses:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak

Med liknande produkter menas:

 • e-cigaretter och påfyllningsbehållare
 • örtprodukter för rökning
 • vattenpipor
 • "njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak". Hit räknas t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Senast granskad:
2019-10-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter