Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Tobak och e-cigaretter

Det är förbjudet att röka i de flesta gemensamma lokaler. Kommunen har ansvar för bestämmelser och tillsyn. Du som vill sälja tobak eller elektroniska cigaretter måste anmäla det till kommunen.

Tobakslagen

Rökning är förbjuden i alla lokaler för barnomsorg, skola, hälso- och sjukvård. Förbudet gäller också på bland annat skolgårdar, idrottsanläggningar inomhus, gallerior, butiker, teatrar, konsertlokaler, serveringar och restauranger samt kollektivtrafik.

Tobakslagen säger också att man har rätt till en rökfri arbetmiljö och att ålders­gränsen för att köpa tobak är 18 år. Det är också tobakslagen som säger att man måste göra en anmälan till sin kommun för att få sälja tobak.

Vad är tobak?

En vara som innehåller tobak och som är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på räknas som tobak. Det kan vara cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak, blunts innehållande tobak och tobak till vattenpipa.

Vad är elektroniska cigaretter och påfyllingsbehållare?

Elektroniska cigaretter är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotin via ett munstycke. Påfyllningsbehållare är en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

När vi har tagit emot din anmälan skickar vi en bekräftelse på att försäljningen är registrerad.

Egenkontrollprogram

Samtidigt som du skickar in anmälan ska du skicka med en beskrivning av de rutiner och arbetssätt som finns på ditt försäljningsställe för att följa tobakslagens regler samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållares regler; ett egenkontrollprogram. Det finns maller som du kan använda när du ska göra ditt egenkontrollprogram.

Ägarbyte

Vid ägarbyte av butiken ska du göra en ny anmälan till kommunen.

Avsluta försäljning av tobak eller e-cigaretter

Om du vill sluta sälja någon av produkterna ska även detta anmälas till kommunen av butikens eller försäljningsställets ägare.

Avgifter för tillsyn

Du som säljer tobak eller e-cigaretter behöver betala en avgift för tillsyn. 

I den årliga tillsynsavgiften ingår ett tillsynsbesök.

Tillsynsavgifter

Folköl

1 400 kr

Tobak

1 400 kr

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

1 400 kr

Receptfria läkemedel

1 400 kr

Folköl och tobak

1 800 kr

Tobak och receptfria läkemedel

1 800 kr

Tobak och e-cig

1 800 kr

Folköl, tobak och e-cig

2 000 kr

Folköl, tobak och receptfria läkemedel

2 000 kr

Folköl, tobak, e-cig och receptfria läkemedel

2 300 kr

Vid behov av extra tillsyn

900 kr / timme

Senast granskad:
2019-07-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter