Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2020-03-05

Hjälp oss i vårt arbete med förbättringar på riksväg 27 och Kust till kustbanan

Nu går arbetet med att knyta ihop Värnamo med Central- och Östeuropa in i en ny fas och  draghjälp behövs från näringslivet för att påverka Trafikutskottet till att fatta nödvändiga beslut.

Europa ligger steget före och vi behöver komma ikapp. Företagare och andra aktörer som stödjer Baltic-Link Association kan här digitalt skriva under ett så kallat “Letter of support” – ett brev till stöd för Baltic-Link med Baltisk/Adriatiska korridoren.

Förbättra svenska infrastrukturen

Värnamo kommun är medlem i nätverket Baltik-Link som arbetar för att förbättra vägar och järnväg mellan Göteborg och Karlskrona/ Kalmar. Syftet är dels att förbättra den svenska infrastrukturen men ännu viktigare att koppla upp södra Sverige med östra och centrala Europa.

Tillgång till växande marknad

Baltic-Link omfattar riksväg 27, Kust till kustbanan Göteborg–Kalmar/Karlskrona och färjelinjen mellan Karlskrona och Gdynia. Stråket, med väg, järnväg och färjelinje, knyter ihop Skandinavien med Öst- och Centraleuropa och ger därmed företag i södra Sverige tillgång till en kraftigt växande marknad.

På andra sidan Östersjön tar nämligen en annan korridor vid – den Baltisk/Adriatiska. Den leden, med både väg och järnväg ner till Adriatiska havet samt förgreningar österut mot Asien, har de senaste åren byggts ut i mycket stor omfattning. Till skillnad från Baltic-Link så är den en del av EU:s stomnätverk av infrastruktur, vilket innebär att EU medfinansierar satsningarna.

Så vinner du på att Baltic-Link blir en del av EU:s nätverk

Företagare

  • Satsningar på stråket ger snabbare och effektivare godstransporter till och från Värnamo kommun.
  • Det ger också snabbare persontransporter, vilket ger förbättrade möjligheter till kompetensförsörjning.
  • Det sätter Värnamo på kartan både i ett nationellt och internationellt perspektiv vilket gynnar både befintliga företag samt ökar möjligheten till företagsetableringar. 
  • Värnamo knyts samman med Central/Östeuropa och i förlängningen Asien, vilket öppnar upp helt nya import- och exportmöjligheter.

Medborgare i Värnamo kommun

  • Utbyggd infrastruktur kan ge bättre persontransporter både till grannkommuner och till Stockholm och Göteborg.
  • En satsning på stråket kan innebära många nya arbetstillfällen i Värnamo.
  • Överflyttning av transporter från vägar till järnväg betyder säkrare vägar och mer miljövänlig logistik.

Vi behöver ditt stöd, hjälp oss i vårt arbete med förbättringar på Riksväg 27 och Kust till kustbanan. Skriv på ”Letter of support”.

Senast uppdaterad:
2020-03-05