Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2020-01-16

Analys av näringslivet

Värnamo kommun och Värnamo näringsliv tar regelbundet fram en näringslivsanalys med företaget Bisnode.

I onsdags var det dags för presentation och Axel Frisk från Bisnode var föredragande. Cirka 40 personer från näringsliv och kommun tog del av presentationen.

Analysen omfattar bokslutsåren 2013 – 2018. Under perioden har det samlade förädlingsvärdet för näringslivet i kommunen ökat från 6,4 miljarder kronor till 9,7. En ökning med 52 procent.

Antalet anställda hade ökat från 9 399 till 10 300, plus 10 procent.

Antalet företag hade ökat från 1 94 til 1 75, plus 18 procent.

Stabilt men långsammare

I en jämförelse med riket är denna utvecklig stabil men något långsammare.

Sveriges näringsliv (exklusive Stockholm)

Tillväxt i förädlingsvärde: plus 57 procent (plus 54 procent)

Tillväxt i antal anställda: plus 13 procent (plus 12 procent)

Tillväxt i antal företag: plus 30 procent (plus 27 procent)

- Vi står på en stabil grund med en bred bas av många olika tillverkande företag. Vi vet att dessa växer något långsammare än andra branscher, men det är också stabilt och säkert, kommenterar Anki Hansson, näringslivschef på Värnamo Näringsliv AB.

Växande, medelbra och krympande branscher

En nyhet i analysen var att man tittar på hur näringslivet fördelar sig mellan växande, medelbra och krympande branscher. För Värnamo kommuns näringsliv är fördelningen växande växande 28 procent, medelbra 37 procent och krympande 35 procent.

- Detta är en källa till viss oro, men är också mycket värdefullt att få klart för sig eftersom det tydligt pekar ut riktningen till vad vi bör lägga fokus på i utvecklingsarbetet, säger Mikael Karlsson, näringslivsutvecklare på Värnamo kommun.

Ser man på bolag som är 0-3 år gamla är fördelningen växande 62 procent, medelbra 34 procent och krympande 4 procent.

- Det visar att de som startar nytt gör det inom de rätt områden. Det gör gott för näringslivet, säger Anki Hansson.

Föredragningen finns att se som film på Värnamo näringslivs Youtubekanal.länk till annan webbplats

Seminarium om näringslivsanalys med Bisnode.
Seminarium om näringslivsanalys med Bisnode.

Senast uppdaterad:
2020-01-16