Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-10-02

Värnamo klättrar 15 placeringar

Värnamo kommun hamnar på 22:a plats i Svenskt Näringslivs rankning av näringslivsklimatet i landets kommuner. Det är 12 placeringar bättre än i fjolårets rankning.

- Svenskt Näringslivs rankning är ett mått på hur företagen upplever att det är att vara företagare i Värnamo kommun. Vi är förstås mycket glada över att vi hamnar så högt på listan, säger Mikael Karlsson, näringslivsutvecklare i Värnamo kommun.

Svenskt Näringsliv rankar det lokala företagsklimatet i Sverige och dess kommuner en gång om året. Resultatet presenteras i dag, 2 oktober.

Under många år har Värnamo hamnat på ett betyg runt fyra på en sexgradig skala i den samlade bedömningen av företagsklimatet. Det är bättre än Sverige i genomsnitt som ligger på betyg strax över tre.

Bäst och sämst

Rankningen görs utifrån tre delar i Svenskt Näringslivs enkät till företagare: en samlad bedömning av näringslivsklimatet, de olika delfrågorna i enkäten och statistik över sex faktorer som påverkar näringslivet.

Bäst betyg får Värnamo kommun för tele- och it-nät, kommunens service och allmänhetens och kommunpolitikernas attityd till företagande. Sämst betyg ger företagarna till tillgång till kompetens, vägnät, tåg och flyg samt medias attityder till företagande.

Samarbete med näringslivet

- Kommunen kan påverka faktorerna i olika stor utsträckning. Kompetensförsörjning är en faktor där kommunen inte ensam kan göra skillnad. Det går bra för Sverige och vi vet att företagen i vår kommun behöver mer arbetskraft. Vi jobbar i nära samarbete med näringslivet för att hitta lösningar. Utbildningarna på Campus Värnamo är ett sådant exempel, kommunens engagemang i Figy/ Smålands tekniska är ett annat. Samtidigt är det fler faktorer än ett bra jobb, som avgör om en person väljer att jobba i Värnamo eller inte, säger Mikael Karlsson.

Läs hela resultatet för Värnamo kommun i Svenskt Näringslivs företagsrankninglänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
2018-10-02