Utbildning och kompentensutveckling

Campus Värnamo

Campus Värnamo arbetar under kommunstyrelsen i Värnamo kommun. Uppdraget är att organisera och genomföra utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå som efterfrågas av näringslivet eller den offentliga sektorn.

Campus bidrar med kompetensutveckling på flera nivåer. Forskning och utveckling  knyter an till näringslivet, genom Campus som en brygga mellan akademi och näringsliv.

Campus fyra områden är:

  • utbildning
  • näringslivssamverkan
  • kompetensakademi
  • teknikcenter

Campus webbplatslänk till annan webbplats

Värnamo Näringsliv

Värnamo Näringsliv AB driver flera kompetens- och utvecklingsprojekt för näringslivet.

Värnamo Näringslivs webbplatslänk till annan webbplats

Kommunal vuxenutbildning

Vår vuxenutbildning finns för dig som vill lära dig något nytt eller som vill bli bättre på det som du redan kan i syfte att öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden och/eller erhålla grundskole- eller gymnasiekompetens för att kunna studera vidare.

På Vux Värnamo kan du läsa det mesta upp till och med gymnasial nivå. Du kan läsa utbildning i svenska för invandare (SFI), grundläggande vuxenutbildning (Gruv) som motsvarar grundskolan samt gymnasiala kurser (Gy) för att skaffa dig ett slutbetyg eller en gymnasieexamen. Vux Värnamo erbjuder dessutom ett flertal yrkesutbildningar.

Vux webbplatslänk till annan webbplats

Granskad 2018-03-28
av Helena Bengtsson