Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Mark och lokaler

I Värnamo kommun jobbar vi enligt principen att göra det så enkelt som möjligt för intressenter att etablera sig med sin verksamhet i kommunen. Vår företagslots vägleder intressenten genom hela etablerings­processen i samarbete med mark- och exploaterings­avdelningen.

Industritomter och markanvisningar

Genom att ta fram detaljplaner för verksamhetsområden på kommunal mark kan kommunen sälja mark till dig som vill bygga nytt och etablera ditt företag. Kommunen har ledig mark för industri i samtliga större tätorter.

Tätorten Värnamo ligger gynnsamt utmed E4, väg 27 och kust till kust-banan vilket också återspeglar sig i det stora trycket på verksamhetsytor inom Sydsvenska krysset.

Är du intresserad av att etablera ditt företag i kommunen, är du välkommen att kontakta vår exploateringschef eller företagslots för mer information.

Offerter till markanvisningar genom anbud publiceras på sidan Markanvisningar.

Besök även fastighetsportalen Business Gnosjöregion AB.länk till annan webbplats Där hittar du lediga kommersiella fastigheter och ledig industrimark i regionen.

Bygga eller riva

Bygglov eller rivningslov krävs för många olika åtgärder men kan variera beroende på var i kommunen du bor.

Mer information samt ansökan om lov hittar du på sidan Bygglov, rivningslov.

Mer information

Senast granskad:
2019-10-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter