Företagsjouren

Företagsjouren i Region Jönköpings län är ett neutralt stöd för företagare som hamnat i svårigheter. Verksamheten är ett samarbete mellan Regionförbundet Jönköping, Almi Företagspartner och Företagarna. 

Vad kan jag få hjälp med?

Företagsjouren kan förmedla kontakter, erbjuda stöd i utvecklingsfrågor, förhandlingar och avtalsfrågor.

Företagsjouren bildades 2009 och arbetar över hela länet. Den vänder sig till små och medelstora företag i samtliga 13 kommuner i regionen. Alla uppdrag behandlas med tystnadsplikt och sekretess. 

Granskad 2018-03-28
av Helena Bengtsson