Sydsvenska krysset

Sydsvenska krysset är samlingsnamnet för området som innefattar drygt 110 hektar mark i och omkring trafikplatsen för E4 och väg 27. Området ligger centralt i regionen och med ett väl utvecklat trafiksystem.

Bredasten

Området omfattar totalt cirka 100 hektar varav cirka 50 hektar i dag är grovplanerat. Området är planlagt och utbyggt med gator samt VA och exploateras nu i snabb takt med olika verksamheter, varför en utbyggnad av området planeras till 2017.

EN 3 Värnamo

Handels- och verksamhetsområde omfattande cirka 13 hektar. Området ägs och hanteras av PEAB och har nyligen berikats med en fullservicestation.

Servicecentrat idag

Förutom diverse verksamheter som i dag finns och byggs inom området hanterar området redan idag en väl utbyggd service med flera tankställen, hamburger­restauranger, restaurang och hotell.

Biltema, Corallen, Idata,  SafeArea och Wemo är företag som redan har köpt tomter på Sydsvenska krysset och flera nya servicefunktioner är på väg in i området.

Välkommen till skyltläget vid trafikplatsen för E4 och väg 27!

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut