Framtidsprojekt

Stadsbusstrafik med klimatsmarta fordon

Hösten 2017 blir Värnamo först i världen med ett stadsbusstrafiknät som helt drivs av klimatsmarta fordon.

Jönköpings länstrafik har som mål att öka kollektivtrafikresandet i länet med 60 procent fram till 2025. En väg att nå dit är att satsa på kraftigt förbättrad stadsbusstrafik i Värnamo.

Bussarna som trafikerar stadsbusslinjerna kommer att vara elhybridbussar. Dessa laddas en gång i halvtimmen vid en laddstation som ska byggas vid järnvägsstationen.

Klimatsmart stadsbusstrafik

Gummifabriken

Den gamla gummifabriken i Värnamo centrum byggs om till kreativ mötesplats för alla oavsett ålder. Ambitionen är att det ska bli en attraktion för hela regionen. Här möts näringsliv, utbildning och kultur. I etapp 1 flyttade Värnamo Näringsliv AB, Campus Värnamo och Företagsfabriken in. 2017 är det dags för invigning och då finns också bibliotek, restauranger, föreläsningssalar och flera scener på plats.

Gummifabrikens webbplatslänk till annan webbplats

Höghastighetsjärnväg

Sverigeförhandlingen vill att höghastighetsjärnvägen som binder ihop landets tre största städer ska gå via Värnamo och stanna där för att ta upp och lämna av passagerare. Med snabbare resor får vi större arbetsmarknadsregioner och underlättar både att få rätt kompetens till arbetsgivare i Värnamo och att dela med oss av den kompetens som finns här. Man kan bo i Värnamo och arbeta eller studera i hela södra Sverige - och tvärtom.

Höghastighetsjärnvägen

Sydsvenska krysset

Sydsvenska krysset är samlingsnamnet för området som innefattar drygt 110 hektar mark i och omkring trafikplatsen för E4 och väg 27. Området ligger centralt i regionen och med ett väl utvecklat trafiksystem. Här finns plats handel, restaurang och övrigt näringsliv. Det är också här en framtida station utmed höghastighetsjärnvägen genom södra Sverige är planerad.

1 770 nya bostäder

I avtalet med Sverigeförhandlingen har Värnamo åtagit sig att bygga 1 770 nya bostäder fram till 2035. Vi är redan på god väg. Här är tre pågående projekt:

  • Kvarteret Duvan: 60 lägenheter, SveBo Fastigheter. Klart nyår 2016/2017
  • Kvarteret Bautastenen, 50 lägeneheter, Nivika Fastigheter. Klart första kvartalet
    2017.
  • Kvarteret Städet (Jochnickstomten): 160 lägenheter, Finnvedsbostäder, första etappen klar 2017.


Kommunfullmäktige har också fastställt en bostadsförsörjningsplan som visar förutsättningar för att bygga både flerbostadshus och villor i framtiden. 

Modeller av de flerbostadshus som byggs eller snart börjar byggas i kvarteren Städet, Duvan och Bautasten i Värnamo centrum.

Modeller av de flerbostadshus som byggs eller snart börjar byggas i kvarteren Städet, Duvan och Bautasten i Värnamo centrum.

Vandalorum

Vandalorum är platsen där historien ska möta framtiden, inom konst, design, utbildning och företagande. Museet ligger i korsningen E4 och riksväg 27. Den världsberömde italienske arkitekten Renzo Piano har stått för konceptet.

Vandalorums webbplatslänk till annan webbplats

Campus Värnamo

Campus Värnamo tror på det livslånga lärandet och skapar möjlighet till högre utbildning på nära håll. Utbildningarna är på högskole- eller yrkeshögskolenivå och leder till arbete. Campus anordnar också kompetensutveckling på olika nivåer, för både privatpersoner och anställda i privat eller offentlig sektor..

Campus Värnamos webbplatslänk till annan webbplats

LONA-projekt

Kommunen samarbetar med Forshedabygdens näringsliv i LONA-projektet Storåns kanotled. Projektet innefattar att fa fram en farbar och tydligt utmärkt kanotled från Stjärnhyltan strax söder om High Chaparall ner till sjön Bolmen. Projektet är tänkt vara klart 2017.

Utvecklingsområden

Kommunen kan alltid utvecklas och bli en bättre kommun att bo, leva, verka i och besöka. Under 2016 har en utredning om kommunens ungdomsarbete gjorts. Rapporten pekar på fem konkreta åtgärder för att utveckla Värnamo som attraktiv kommun för ungdomar.

Länk till rapporten.PDF

 

Granskad 2017-08-21
av Ingela Zander

Skriv ut