Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Hälsosam uppväxt

Livskvalité påverkas negativt av en ohälsosam livsstil. Projektet Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun (HUV) ska arbeta för att ge barn och ungdomar i kommunen möjlighet att växa upp i en miljö som gör det lätt att göra rätta val för en hälsosam livsstil.

Syftet är att skapa en miljö och en motivation för att göra det lätt att ha en hälsosam och aktiv livsstil. Värnamo kommun ska vara en zon där barn och ungdomar ges möjlighet till en hälsosam uppväxt. Alla aktörer som påverkar barnens och ungdomarnas miljö, involveras.

Målet med projektet är att barn och ungdomar ska ha de bästa förutsättningar att växa upp till en hälsosam 25-åring. Med hälsosam 25-åring menar man att som 25-åring ska man ha kliniska medicinska värden som är "väl godkända" för en 25-åring.

Fyra fokusområden

Arbetet delas in i fyra fokusområden – fysisk aktivitet, kost, sömn/återhämtning och psykisk hälsa. I första steget arbtar vi med attitydförändringar och i andra steget fokuserar vi på beteendeförändringar.

Ansvarig för projektets genomförande är fritidsavdelningen på tekniska förvaltningen.

Barn upp till fem år

Projektet kommer att pågå under flera år. Under 2019 fokuserar arbetet på gravida kvinnor, nyfödda barn och barn upp till fem års ålder. Vi påbörjar också arbetet med att få en förändring i processer kring samhällsbyggnad.

Arbetet med att skapa en hälsosam uppväxt i Värnamo kommun är inte bara ett enskilt projekt med en start och en sluttidpunkt. Det är ett komplett förändrat sätt att tänka och agera kring dessa frågor.

Vi arbetar med konkreta förändringar inom olika områden. Vi räknar med att resultaten kommer att ske i flera steg; attitydförändringar, beteendeförändringar och slutligen förändringar av medicinska värden.

Senast granskad:
2019-07-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter