Värnamo kommuns logotyp

Lägre avgift för eldstad i Åkroken

Den som har installerat en eldstad i sin stuga i koloniområdet Åkroken och inte har anmält det till kommunen, får en lägre avgift, om anmälan kommer in senast 1 oktober i år.

Det beslutade samhällsbyggnadsförvaltningen på sitt senaste sammanträde.

Bakgrunden är en händelse i november då en kolonistuga brann. Räddningstjänsten beslutade att inventera de eldstäder som finns i området. Samma sak gjordes på koloniområdet i Storsjö för några år sedan.

- Syftet är att få koll på de eldstäder som finns i Åkroken och därmed också säkerställa eldstädernas status genom att utföra en brandskyddskontroll. Stugorna ligger tätt och en brand skulle kunna få svåra konsekvenser, säger Jon Aldenklev, insatsledare på räddningstjänsten.

Berörda stugägare kommer att bjudas in till ett informationsmöte som hålls i maj.

För mer information, kontakta

Jon Aldenklev, insatsledare på räddningstjänsten, jon.aldenklev@varnamo.se,
0372-37 79 11