Värnamo kommuns logotyp

Gott resultat för Finnvedens gymnasium i SKL:s rapport Öppna jämförelser

8 av 9 elever är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar vidare, två år efter att de fullföljt sin utbildning på Finnvedens gymnasium, vilket är fjärde bästa resultat i Sverige.

Andelen elever som slutfört sin utbildning på Finnvedens gymnasium inom tre år ligger på en genomsnittsnivå i förhållande till riket.

Det visar en rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL), Öppna jämförelser Gymnasieskolan 2019, som publiceras på SKL:s hemsida idag. Rapporten visar resultaten från 2018. Jämförelsen publiceras en gång om året och används kontinuerligt i skolornas kvalitetsarbete.

88 procent av de elever som fullföljt sin utbildning på Finnvedens gymnasium har två år efter sin avslutade utbildning etablerat sig på arbetsmarknaden eller påbörjat vidare studier. Här visar Värnamo kommun ett mycket bra resultat då vi rankas som fjärde bästa av Sveriges 290 kommuner, vilket är en ytterligare en förbättring från fjolårets sjundeplacering.

Andelen elever som tagit examen från högskoleförberedande program inom tre år ligger mycket bra i förhållande till riket och är bland de 25% bästa i Sverige. Det är en ökning från 72 procent 2015 till 84 procent 2018. De yrkesförberedande programmen har ett mer lägre resultat i andel elever som tagit examen inom tre år, vilket visar på ett av gymnasiets utvecklingsområden.

Insatser som är påbörjade är arbete med att öka elevers närvaro, förstärkning med specialpedagog inom elevhälsan samt en pågående satsning genom kollegialt lärande kring framgångsfaktorer i undervisningen.

Sammanfattningsvis visar resultaten på att Finnvedens gymnasium arbetar framgångsrikt med att ge eleverna den kunskap och de verktyg som behövs för att kunna komma vidare till högre studier eller etablera sig på arbetsmarknaden

Kontakt

Magnus Flink
verksamhetschef Finnvedens gymnasium,
magnus.flink@edu.varnamo.se
tel. 0370-37 73 38

Martina Arvidsson
kvalitetschef barn- och utbildningsförvaltningen,
martina.arvidsson@edu.varnamo.se
tel. 0370-37 72 42

Öppna jämförelser på SKL:s hemsidalänk till annan webbplats