Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Hur går det till att fatta beslut?

Det kommunala självstyret ger Värnamo kommun stor frihet att bestämma sin verksamhet. Men varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler.

Här kan du läsa hur kommunens nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut.

Ärendet kommer in

Ärendet kommer till kommunen. Ett ärende kan vara en skrivelse från en myndighet, ett företag, en privatperson, en tjänsteman eller från ett utskott eller en nämnd inom kommunen.

Registrering

Ärendet stämplas med ankomstdatum och registreras med ett unikt diarienummer. Diarienumret används för att hålla reda på ärendet och för att underlätta sökning, samt för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in.

Beredning

Beredning innebär att det tas fram ett underlag för beslut. Tjänstemän inom den egna nämnden kan bereda och lämna yttrande i ärendet.

Sammanträde

Nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet.

Beslut, protokoll

Ett sammanträdesprotokoll skrivs och justeras.

Expediering, arkivering

Beslutet expedieras till berörda förvaltningar som verkställer beslutet. Ärendet avslutas och arkiveras.

Senast granskad:
2019-11-14

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter