Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Publicerat 2020-02-06

Överklagandeanvisning för detaljplan för södra Åminne i Åminne samhälle

Detaljplanen för södra Åminne är antagen den 31 januari 2020 och beslutet finns nu som PDF-fil. Du har möjlighet att överklaga inom tre veckor från det att beslutet anslogs på anslagstavlan.

Information om beslutet att anta detaljplan

Ansvarig instans

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Antagandebeslut publicerat

5 februari 2020

Överklagas senast

27 februari 2020

Förvaringsplats för beslutet

Kommunkansliet, Stadshuset


Rätt att överklaga beslut

Du har rätt att överklaga beslutet att anta en detaljplan inom tre veckor. Villkoret är att du har lämnat skriftliga synpunkter på förslaget för detaljplanen under granskningstiden.

Du får också överklaga om du påverkas av någon ändring som har gjorts i planförslaget efter granskningstiden.

Beslutet kan även överklagas på grund av att det inte har tillkommit i laga ordning.

Hur överklagar jag?

Överklagandet måste vara skriftligt och ska ha inkommit till kommunen senast tre veckor från den dag då antagandebeslutet har publicerat på kommunens anslagstavla.

Checklista för att överklaga

  • Vilket beslut gäller det?
  • Vilket datum fattades beslutet?
  • Varför vill du att beslutet ska ändras?
  • Hur vill du att beslutet ska ändras?
  • Ditt namn, adress och telefonnummer.
    Om du överklagar genom ombud måste även ombudets kontaktuppgifter finnas med och fullmakt i original ska bifogas. 

Det kan vara bra att även bifoga de handlingar som stödjer din uppfattning.

Överklagandet ställs till Mark- och miljödomstolen i Växjö, men du ska skicka det till: 

Värnamo kommun
Kommunkansliet
331 83 Värnamo

Kommunen prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Sedan sänder vi det vidare till Mark- och miljödomstolen.

Senast uppdaterad:
2020-02-06