Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Publicerat 2010-12-19

Plangranskning av ändring av detaljplan för Draken 1 i kv. Drabanten i Värnamo stad

Du kan nu ta del av förslag på detaljplaneändring för fastigheten mellan Vråenvägen och Vädursvägen. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen. Du har möjlighet att lämna synpunkter till och med 20 januari 2020. 

Information om planförslaget

Ansvarig instans

Samhällsbyggnads­förvaltningen

Anslaget publicerat

19 december 2019

Granskningstid

20 december 2019 - 20 januari 2020

Synpunkter lämnas senast

20 januari 2020

Förvaringsplats för förslaget

Samhällsbyggnads­förvaltningen, Stadshuset

 

Ta del av planförslaget

Alla planförslag finns på sidan Pågående detaljplaner och planprogram. Du kan även få hjälp att ta del av handlingarna i kommunens kontaktcenter, Stadsbiblioteket, sjukhusbiblioteket, och bokbussen.

Lämna synpunkter och överklaga

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslag minst tre veckor från det datum anslaget är publicerat. Tre veckor är minimikravet enligt plan- och bygglagen.

Synpunkter på planförslaget måste lämnas skriftligt till plan- och byggavdelningen. Du hittar mer information om hur du lämnar synpunkter i planförslaget. 

Krav för att kunna överklaga beslut

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Senast uppdaterad:
2019-12-19