Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Publicerat 2019-11-19

Plansamråd kring detaljplan för del av Havren 2 med flera i Värnamo stad

Du kan nu ta del av förslaget för detaljplanen för del av Exposkolans skolområde. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen. Du har möjlighet att lämna synpunkter till och med den 27 december 2019. 

Information om planförslaget

Ansvarig instans

Samhällsbyggnads­förvaltningen

Anslaget publicerat

19 november 2019

Samrådsstid

20 november 2019 - 27 december 2019

Synpunkter lämnas senast

27 december 2019

Förvaringsplats för förslaget

Samhällsbyggnads­förvaltningen, Stadshuset

 

Ta del av planförslaget

Alla planförslag finns på sidan Pågående detaljplaner och planprogram. Du kan även få hjälp att ta del av handlingarna i stadshuset foajé och Värnamo stadsbiblioteket.

Lämna synpunkter och överklaga

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslag minst tre veckor från det datum anslaget är publicerat. Tre veckor är minimikravet enligt plan- och bygglagen.

Synpunkter på planförslaget måste lämnas skriftligt till plan- och byggavdelningen. Du hittar mer information om hur du lämnar synpunkter i planförslaget. 

Krav för att kunna överklaga beslut

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Senast uppdaterad:
2019-11-19