Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Publicerat 2019-11-14

Plansamråd kring detaljplan för del av Bor 1:195 med flera i Bor tätort

Du kan nu ta del av förslaget för detaljplanen för delar av Bors industriområde. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen. Du har möjlighet att lämna synpunkter till och med den 13 december 2019. 

Du hittar hela förslaget på sidan Förslag på del av Bor 1:195 med flera.

Information om planförslaget

Ansvarig instans

Samhällsbyggnads­förvaltningen

Anslaget publicerat

14 november 2019

Samrådstid

15 november 2019 - 13 december 2019

Synpunkter lämnas senast

13 december 2019

Förvaringsplats för förslaget

Samhällsbyggnads­förvaltningen, Stadshuset

 

Ta del av planförslaget

Alla planförslag finns på sidan Pågående detaljplaner och planprogram. Du kan även få hjälp att ta del av handlingarna i kommunens kontaktcenter, Stadsbiblioteket, biblioteksfilialen i Bor och bokbussen.

Lämna synpunkter och överklaga

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslag minst tre veckor från det datum anslaget är publicerat. Tre veckor är minimikravet enligt plan- och bygglagen.

Synpunkter på planförslaget måste lämnas skriftligt till plan- och byggavdelningen. Du hittar mer information om hur du lämnar synpunkter i planförslaget. 

Krav för att kunna överklaga beslut

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Senast uppdaterad:
2019-11-14