Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Publicerat 2018-11-15

Planutställning för Tematisk översiktsplan: Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Du kan nu ta del av förslaget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Du har möjlighet att lämna synpunkter till och med den 25 januari 2019.

Du hittar hela förslaget på sidan Ny översiktsplan - Mitt Värnamo 2035.

Information om planförslaget

Ansvarig instans

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anslaget publicerat

15 november 2018

Utställningstid

16 november 2018 - 25 januari 2019

Synpunkter lämnas senast

25 januari 2019

Förvaringsplats för förslaget

Samhällsbyggnads­förvaltningen, Stadshuset

 

Ta del av planförslaget

Du kan läsa mer om arbetet med översiktsplanen på sidan Ny översiktsplan - Mitt Värnamo 2035. Handlingarna finns även tillgängliga i Stadshusets foajé, kommunens bibliotek, sjukhusbiblioteket och bokbussen.

Lämna synpunkter

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget under utställningstiden.

Synpunkter på planförslaget måste lämnas skriftligt till plan- och byggavdelningen. Du hittar mer information om hur du lämnar synpunkter i planförslaget. 

Senast uppdaterad:
2018-11-15

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp