Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Publicerat 2018-11-15

Planutställning för Mitt Värnamo 2035, ny översiktsplan för Värnamo kommun

Du kan nu ta del av förslaget för Mitt Värnamo 2035. Du har möjlighet att lämna synpunkter till och med den 25 januari 2019.

Du hittar hela förslaget till ny översiktsplan med tillhörande planeringsunderlag, konsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse samt tematisk översiktsplan på sidan Ny översiktsplan - Mitt Värnamo 2035.

Information om planförslaget

Ansvarig instans

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anslaget publicerat

15 november 2018

Utställningstid

16 november 2018 - 25 januari 2019

Synpunkter lämnas senast

25 januari 2019

Förvaringsplats för förslaget

Samhällsbyggnads­förvaltningen, Stadshuset

 

Ta del av planförslaget

Du kan läsa mer om arbetet med översiktsplanen på sidan Ny översiktsplan - Mitt Värnamo 2035. Handlingarna finns även tillgängliga i Stadshusets foajé, kommunens bibliotek, sjukhusbiblioteket och i bokbussen.

Lämna synpunkter

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget under utställningstiden.

Synpunkter på planförslaget måste lämnas skriftligt till plan- och byggavdelningen. Du hittar mer information om hur du lämnar synpunkter i planförslaget. 

Senast uppdaterad:
2018-11-15

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp