Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Publicerat 2020-05-20

Kallelse till kommun­fullmäktige 28 maj 2020

Torsdag 28 maj klockan 18.00 sammanträder kommun­­fullmäktige i Stadshuset. Välkommen att lyssna till debatten direkt i webb-tv!

Ärenden

 1. Val av justerare.
 2. Interpellationer och frågor.
 3. Hantering av tidig uppspolning av isyta.
 4. Markanvisningsavtal, del av Värnamo Nöbbele 7:2 sydväst om Vandalorum.
 5. Obesvarade motioner per 2020-04-30.
 6. Obesvarade medborgarförslag per 2020-04-30.
 7. Utvärdering medborgarinitiativ - revidering av reglemente.
 8. Motion - Bilfri lördag, återremiss.
 9. Medborgarinitiativ - Utveckla västra Gröndal för bostäder och grönområden inte för avfallsanläggning.
 10. Redovisning av kommunalt partistöd 2019 samt ansökan om kommunalt partistöd för 2020.
 11. Detaljplan för Värnamo 14:2 (Karlsdal) i Värnamo stad.
 12. Återkallande av resepolicy.
 13. Motioner.
 14. Fyllnadsval.
 15. Meddelanden.
 16. Övriga ärenden.

Debatten direktsänds på webbplatsen

Alla kommun­fullmäktiges sammanträden sänds direkt i webb-tv och visas på vår webbplats. Där kan du även se dem i efterhand.

Kommunfullmäktiges sammanträden på webb-tv.

Senast uppdaterad:
2020-05-20