Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-12-18

Medborgarna positiva till kommunen

Medborgarna ser Värnamo kommun som en attraktiv plats att bo och leva på. Det som främst sticker ut är arbetsmöjligheter, kommersiellt utbud och utbildningsmöjligheter.

Det visar sammanfattningen av den undersökning som kommunen gjort tillsammans med Statistiska Centralbyrån, SCB, under hösten.

Det visar sammanfattningen av den undersökning som kommunen gjort tillsammans med Statistiska Centralbyrån, SCB, under hösten.

Enkäten skickades ut till 1 200 invånare, nästan 500 har svarat på den. Den innehåller frågor om många områden, som delas in i tre delar med varsitt helhetsbetyg:

  • Nöjd Region Index, NRI, med frågor om kommen som en plats att leva och bo på.
  • Nöjd Medborgar Index, NMI, med frågor om kommunens verksamheter.
  • Nöjd Inflytande Index, NII, med frågor om invånarnas inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Arbete och utbud i topp

När medborgarna betygsätter hur det är att leva och bo i Värnamo kommun hamnar det i nivå med genomsnittet i landet, 60 (genomsnitt i landet 59). Möjligheter att arbeta och kommersiellt utbud ligger högt över genomsnittet, 69 respektive 67 jämfört med landet 56 och 61. Bara trygghet hamnar under genomsnittet med betyget 53 jämfört med landets 57. Den siffran har gått ned tydligt sedan senaste mätningen, som gjordes 2017.

Kulturen sticker ut

När det gäller hur medborgarna ser på kommunens verksamheter får Värnamo kommun index 58, vilket är högre än genomsnittet för landet, som är 53. De områden som medborgana främst lyfter fram är räddningstjänsten, vatten och avlopp samt kultur och förskola. Äldreomsorgen har ett index under rikssnittet, 47 jämfört med 49. Kulturen får betydligt högre betyg än i senaste mätningen och hamnar på 71 jämfört med genomsnittet i landet, 61.

Även när det handlar om möjligheten att påverka får Värnamo högre betyg än genomsnittet för landets kommuner, 42 jämfört med 39.

Fortsätter arbeta med trygghet

- SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur Värnamo kommuns invånare ser på sin kommun, säger kommundirektör Ulf Svensson.

Han konstaterar att det något lägre betyget för trygghet inte kommer som en överraskning.

- Det har inträffat flera allvarliga händelser i Värnamo det senaste året, och även om Värnamo i stort sett är en trygg kommun, har de säkert påverkat betyget. Vi fortsätter att jobba tillsammans med polisen för att Värnamo ska uppfattas som en trygg kommun.

Du kan läsa hela resultatet av medborgarundersökningen på SCB:s webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
2019-12-18