Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-10-23

Tekniska förvaltningen ska redovisa åtgärder

Se över formerna för stöd till föreningar, förstärk rutinerna för intern kontroll och gör reglerna för bisysslor kända i förvaltningen.

Det uppdraget ger kommunledningen till tekniska förvaltningen efter den externa revisorns granskning kring arbeten som utförts på golfklubben i Värnamo.

Kommundirektören Ulf Svensson gav revisorerna Ernst and Young i uppdrag att utreda omständigheterna kring det uppdrag som utfördes på Värnamo Golfklubb under 2018 och som uppmärksammades i medierna i slutet av september.

Nu är rapporten klar. Den pekar på problematik kring likabehandling, brister i dokumentationen, att uppdraget kostade resurser för kommunen, oklarhet kring avtal och dålig kunskap om regler för bisysslor för anställda i kommunen.

- Jag instämmer i det rapporten visar. Därför har vi gett tekniska förvaltningen ett uppdrag som de ska redovisa till tekniska utskottet senast 30 november, säger Ulf Svensson.

Uppdragen är att

  • Diskutera, analysera och konkretisera formerna för stöd till föreningar. Om det är omfattande uppdrag, ska tekniska utskottet ta beslut efter förslag från förvaltningen.
  • Se över och förstärka rutinerna för intern kontroll för att eliminera risken för att något liknande händer igen.
  • Informera alla som jobbar i tekniska förvaltningen om regler och skyldigheter att anmäla om man har en bisyssla.

Inget uppsåt

Ulf Svensson konstaterar också att rapporten från revisorerna visar att det med stor sannolikhet inte fanns något uppsåt att golfklubben inte skulle betala för arbetet som utfördes på golfbanan eller att det skulle kosta kommunen något. Därför kommer händelsen inte att polisanmälas.

Generell skärpning

Rapporten leder också till en generell skärpning i alla förvaltningar av förhållningssätt kring arbete som utförs åt andra, att använda kommunala avtal för privat bruk och att låna kommunens inventarier för privat bruk.

Tidigare nyhet: Extern revisor utreder uppdraget åt golfklubben

Senast uppdaterad:
2019-10-24