Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-09-02

Din åsikt är viktig för oss!

Har du fått ett brev från Värnamo kommun och SCB, där vi ber dig svara på frågor om kommunens service och tjänster?

Då är du en av 1 200 slumpvis utvalda medborgare. Vi vill veta vad du och andra invånare tycker är bra med kommunen och vad du tycker kan bli bättre. Du kan hjälpa oss att utveckla kommunen på det sätt som är bäst för invånarna.

Vi hoppas att du väljer att besvara enkäten. Du kan göra dert på papper eller via internetlänken i brevet. Tillsammans kan vi nå Värnamo kommuns vision om att vara den mänskliga tillväxtkommunen med 40 000 invånare 2035.

Medborgarundersökningen görs kontinuerligt, senasty skedde det hösten 2017. Resultatet av den hittar du på sidan Medbogarundersökning, SCB.

Har du frågor om medborgarundersökningen 2019? Kontakta vårt kontaktcenter, tfn 0370-37 70 00 eller e-post kontaktcenter@varnamo.se

Senast uppdaterad:
2019-10-09