Svenskt näringslivs kommunranking

Varje år rankar Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankningen baseras på deras enkät som årligen skickas ut till utvalda företagare i landet samt på statistik från SCB (Statistiska centralbyrån), och UC (Upplysningscentralen). Resultatet 2016 visar att Värnamo rankas på plats 34 av totalt 290 kommuner. Störst förändring jämfört med förra årets mätning är företagarnas uppfattning om tillgång till kompetens, där Värnamo klättrar från plats 147 till 88.

Svenskt näringslivs kommunranking och enkät 2016.länk till annan webbplats


Granskad 2017-05-31
av Anneli Forsgren

Skriv ut