Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Jämför vård och omsorg om äldre

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Socialstyrelsen publicerar återkommande rapporter med jämförelser av vården och omsorgen om äldre.

I öppna jämförelser presenteras 31 indikatorer som belyser kvaliteten i vården och omsorgen om äldre samt 15 bakgrundsmått, på kommun-, läns- och riksnivå.

God och säker vård och omsorg

Värnamo kommun registrerar insatser och åtgärder i kvalitetsregister. Det ger både säkrare vård och omsorg liksom bättre hälsa och livskvalitet för de äldre. Du som kommuninvånare har då också möjlighet att jämföra din kommun med andra.

Omsorgsförvaltningen använder rapporten som underlag för diskussion och analys för att utveckla verksamheterna.

 

Öppna jämförelser Äldrelänk till annan webbplats

  • Under två veckor möter äldre som har hemtjänst i Värnamo kommun 12 olika personer från hemtjänsten, vilket är färre än genomsnittet i landet som är 15 personer.
  • Väntetiden i genomsnitt från ansökan till första erbjudet inflyttningsdatum på särskilt boende är 64 dagar (2018) vilket är något längre än genomsnittet i övriga kommuner, 53 dagar.
  • Av de äldre som bor på särskilt boende är 60 procent nöjda med måltidsmiljön och hur maten smakar
  • Jämförelsen visar också att många äldre i särskilda boenden känner sig ensamma, precis som i övriga landet, och att många av de som är 75 år och äldre använder tio eller fler läkemedel
 

Senast granskad:
2019-12-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter