Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Jämför vård och omsorg om äldre

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar återkommande rapporter med jämförelser av vården och omsorgen om äldre.

I öppna jämförelser presenteras 31 indikatorer som belyser kvaliteten i vården och omsorgen om äldre samt 15 bakgrundsmått, på kommun-, läns- och riksnivå.

God och säker vård och omsorg

Värnamo kommun registrerar insatser och åtgärder i kvalitetsregister. Det ger både säkrare vård och omsorg liksom bättre hälsa och livskvalitet för de äldre. Du som kommuninvånare har då också möjlighet att jämföra din kommun med andra.

Omsorgsförvaltningen använder rapporten som underlag för diskussion och analys för att utveckla verksamheterna.

 

Öppna jämförelser Äldrelänk till annan webbplats

  • Av de äldre som bor på särskilt boende är 59 procent nöjda med måltidsmiljön och hur maten smakar
  • Vården i livets slut fortsätter att förbättras. Det är alltfler som erbjuds smärtskattning sista levnadsveckan, 50 procent
  • Under två veckor möter äldre som har hemtjänst i Värnamo kommun 11 olika personer från hemtjänsten, vilket är färre än genomsnittet i landet som är 15 personer.
  • Jämförelsen visar också att många äldre i särskilda boenden känner sig ensamma, precis som i övriga landet, och att många av de som är 75 år och äldre använder tio eller fler läkemedel
  • I rapporten för 2017 finns resultat från kvalitetsregistret Senior Alert. Värnamo arbetar med Senior Alert. Det innebär att man arbetar systematiskt för att upptäcka och åtgärda risk för bland annat fall, trycksår och undernäring.
 

Senast granskad:
2018-08-09

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp