Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Jämför teknisk verksamhet

Våren 2016 gjordes undersökningar i 101 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Undersökningen görs var tredje år.

Värnamo hamnade på plats sex av de deltagande 101 kommunerna.

  • 6 av 10 svarade att de var nöjda eller mycket nöjda med vägstandarden.
  • 8 av 10 tycker att parker och lekplatser sköts bra eller mycket bra.
  • 9 av 10 tycker att kvaliteten på det kommunala vattnet är bra eller mycket bra.
  • 57% tycker att snöröjning och halkbekämpning sköts bra.
  • 56% är nöjda med sin senaste kommunkontakt.

Syftet med enkäterna är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas synpunkter samt ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer. Kundenkäter är ett effektivt sätt att följa upp olika verksamheter inom det kommunaltekniska området. SKR organiserar dessa undersökningar var tredje år.

Värnamo kommun deltar även 2019 och resultatet publiceras av SKRlänk till annan webbplats i oktober

Senast granskad:
2019-12-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter