Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Information och hemsidor

Enklare språk och ökad användarvänlighet. Det är två led i den ständigt pågående utvecklingen av Värnamo kommuns webbplats. Därför deltar vi i Öppna jämförelser Information till alla.

vågskål

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning av kommunernas information till medborgarna på webbplatsen. Testpersonerna som har undersökt webbplatsen har funnit svaren på 80% av frågorna som har ställts, inom två minuter.

Informationen ska vara lätt att förstå och det ska vara lätt att hitta svar på vanliga frågor. Många tjänster ska kunna utföras direkt på webbplatsen och det ska finnas bra funktioner för att ställa frågor och ge synpunkter.

Webben allt viktigare

En uppdaterad och tillgänglig webb är ett allt viktigare redskap, för att hitta information och utföra tjänster.

Webben ska vara lätt att navigera på, och här finns den digitala anslagstavlan med protokoll och beslut.

Dator och hemsida

Sökningar görs på webben för 250 frågor ur medborgarperspektiv. Frågorna rör till exempel förskolor, öppettider och hur man ansöker om hjälp och tillståndsgivning. Innehållet i svaren på webbplatsen värderas, och om informationen är relevant utifrån vad medborgaren förväntar sig.

Kontaktcenter

Vi vill att det ska vara enkelt och smidigt att komma i kontakt med kommunen. Därför öppnade Värnamo kommun ett kontaktcenter juni 2018.

dialog

Syftet med kontaktcenter är att ytterligare förbättra tillgängligheten. Kontaktcenter ska fungera som en väg in till kommunen, oavsett vilket ärende invånaren har, och har som främsta uppdrag att hjälpa invånare med information, rådgivning och viss handläggning.

 

Öppna jämförelser: Information till alla 2014länk till annan webbplats

Öppna jämförelser: Information till alla 2015länk till annan webbplats

Öppna jämförelser: Information till alla 2016länk till annan webbplats

Öppna jämförelser: Information till alla 2017länk till annan webbplats

Senast granskad:
2018-08-09

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp