Öppna data, PSI

Öppna data syftar till en ökad tillgänglighet till och användning av den statistik och information som finns om kommunen.

Databasen Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t.ex. SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

I Öppna data har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal visas en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för. Det finns också en beskrivning av nyckeltalet.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

För att jämföra med andra finns det färdiga funktioner i Kolada.länk till annan webbplats

 

Data och statistik för olika verksamhetsgrenar och kommunala tjänster och service

finns under öppna jämförelser

 

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut