Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Medborgarundersökning, SCB

Dina åsikter om kommunen är viktiga. Medborgar­undersökningen är ett av sätten att ta reda på medborgarnas uppfattning om de kommunala verksamheterna.

Värnamos resultat jämförs

Värnamo kommun har deltagit i undersökningen 2012, 2015, 2016 och 2017. 1 700 medborgare i olika åldrar och i hela kommunen får möjlighet att svara på frågorna.

I enkäten betygsätter medborgarna tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på (NRI)
  • Kommunens verksamheter (NMI)
  • Medborgarnas inflytande, möjlighet att påverka och vara delaktiga i beslut i sin kommun (NII).

Kommunen som en plats att bo och leva på

46 procent av medborgarna i Värnamo kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.

Tummen upp

Nöjd-Region-Index (NRI): En tydlig skillnad är att de som svarat 2017 ser större möjlighet till arbete än de som svarade 2016. Värnamo får ett index på 72. Det kan jämföras med att genomsnittet för de kommuner som medverkat är 57, och genomsnittet för kommuner i liknande storlek har index 60.

Medborgarna tycker att kommunen ska prioritera att utveckla goda förutsättningar till fritidsaktiviteter och utbudet av bostäder.

Männen som svarat är mer positiva än kvinnorna. Ju längre de som svarat har bott i kommunen, desto mer positiva är de.

Kommunens verksamheter

Nöjd-Medborgar-Index (NMI): Värnamos resultat ligger högre eller på samma nivå som genomsnittet på alla områden utom vad gäller miljöarbete. På nästan alla verksamhetsområden är resultatet höger i undersökningen 2017, jämfört med 2016.

Park och utemiljö

 

Verksamheterna grundskola och gymnasieskola får högre resultat i Värnamo än genomsnittet av de 131 deltagande kommunerna, och kommuner i liknande storlek.

De som svarat ser gärna att kommunen prioriterar Idrotts- och motionsanläggningar.

Medborgarnas inflytande i sin kommun

46 procent ger lågt betyg för hur de ser på sina möjligheter att påverka politiska beslut.

dialog

 

Nöjd-Inflytar-Index (NII): Värnamo ligger högre än genomsnittet på samtliga områden som handlar om hur medborgarna uppfattar sina möjligheter att kontakta och påverka politiska beslut och verksamheterna. Det samma gäller för vilket förtroende medborgarna har för politiken.

Hela rapporten för 2017länk till annan webbplats

Senast granskad:
2018-08-15

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp