Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Kommunens kvalitet, KKiK

Över 240 kommuner arbetar med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), vilket gör verktyget till en bra måttstock för att jämföra kommunens resultat med andra kommuner.

val

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga områden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet ur ett invånarperspektiv.

Hela resultatrapporten KKiK 2017 PDFför Sveriges kommuner.

Kortversion Värnamos kvalitet i korthet 2017Powerpoint


Tillgänglighet

Mäts med indikatorer som handlar om svarstid per telefon och e-post, öppettider, bemötande och handläggningstid

 • 45 procent av de som ringer till kommunen får kontakt med en handläggare inom 60 sekunder. Det resultatet är sämre än medlet bland Sveriges kommuner
dialog

 

 • Medelvärdet för handläggningstiden och väntetid i antal dagar från ansökan till inflyttningsdatum till särskilt boende är 53 dagar.
 • Motsvarande medelvärde i genomsnittskommunen är 56 dagar.
Trygg äldreomsorg

Trygghet

Mäts med indikatorer som handlar om personalkontinuitet, antal barn/personal, andel elever som känner sig trygga

 • En hemtjänsttagare i Värnamo kommun möter i snitt 11 olika personer under 14 dagar.
 • Motsvarande värde i genomsnittskommunen är 15 olika personer under 14 dagar.
11 personal

Delaktighet och information

Mäts med indikatorer som handlar om kommunens information, invånares möjligheter till insyn, delaktighet och inflytande.

 • Valdeltagandet i senaste kommunalvalet var 84,1 procent
 • Valdeltagandet i kommunvalet var i genomsnitt 83,1 procent för Sveriges 290 kommuner.

Effektivitet

Kommunens effektivitet mäts med indikatorer som handlar om skolresultat i grundskola och gymnasium, kostnad per elev, hemtjänsttagare och per hyresgäst som bor på särskilt boende.

 • 88,3 procent av eleverna i åk 9 är behöriga att söka till gymnasiet. Genomsnittet bland övriga kommuner är 83,7 procent.
 • 90 procent är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst. Genomsnittet bland övriga kommuner är 92.

Kommunen som samhällsutvecklare

Mäts med indikatorer som handlar om arbetsmarknad, företagsklimat och kommunens miljöarbete

 • Företagarnas NKI (nöjd-kund-index) är 76 av 100. Värnamo tillhör därmed de 25% av Sveriges kommuner som får högst betyg av företagare
 • Genomsnittet bland kommunerna som deltar i mätningen är NKI (nöjd-kund-index) 72
Kundnöjdhet

Senast granskad:
2018-08-09

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp