Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Kvalitet, resultat och jämförelser

Här hittar du information om hur Värnamos resultat står sig i jämförelse med andra kommuner i olika mätningar och undersökningar.

Värnamo vill nå sin vision, genom att utvecklas med ledorden hållbarhet, attraktivitet, tillväxt och trygghet. Mål sätts i nämnder och inom de kommunala verksamheterna, för att utveckla och åstadkomma förbättingar.

Här ser du utvecklingen (jämfört med 2014) för Värnamo kommun inom:

Hållbarhet - 24 nyckeltal

Inom området hållbarhet utvecklas 50 procent av nyckeltalen negativt, 8 procent ingen förändring och 42 procent av nyckeltalen i positiv riktning.

Andel indikatorer inom hållbarhet som utvecklas positivt eller negativt

Attraktivitet - 14 nyckeltal

Inom området attraktivitet utvecklas 65 procent av nyckeltalen i positiv riktning, 14 procent oförändrat och 21 procent i negativ riktning

Andel indikatorer som utvecklas positivt eller negativt inom området attraktivitet

Tillväxt - 18 nyckeltal

Inom området tillväxt utvecklas 88 procent av nyckeltalen i rätt riktning, 6 procent oförändrat och 6 procent har en negativ utveckling.

Andel indikatorer inom området tillväxt som utvecklas positivt eller negativt

Trygghet - 20 nyckeltal

Inom området trygghet utvecklas 65 procent av nyckeltalen i rätt riktning, 20 procent oförändrade och 15 procent i negativ riktning.

Andel indikatorer inom området trygghet som utvecklas positivt och negativt

 

Vi vill bli allt bättre på att föra dialog med medborgarna i hur du ser att vi bäst kan utveckla vår kommun, och dina erfarenheter av våra verksamheter hjälper oss att förbättra kvalitén. Vi vill utveckla en bättre och utökad medborgardialog, bedriva ett ständigt effektiviseringsarbete och vi vill använda resurserna effektivt i de kommunala verksamheterna.

Senast granskad:
2018-08-09

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp