Revisorer

Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. Revisorerna arbetar för ökad effektivitet och säkerhet i kommunen. Kommunrevisionen granskar samtliga nämnder och förvaltningar, och samordnar lekmanna­revisionen av kommunens bolag och stiftelser.

Kommunfullmäktige väljer revisorer som ska granska att kommunens verksamhet drivs enligt fullmäktiges beslut och på ett bra sätt. Revisionen är demokratins sätt att kontrollera och främja kommunens verksamhet.

Ledamöter i kommunrevisionen

Anders Berglund (S), ordförande

Donald Crona (KD), vice ordförande

Thomas Lundquist (M)

Susanne Andersson (S)

Lennart Stockhaus (S)

Per Gussarsson (MP)

Leif Nygren (C)

Ingvar Strand ( SD)

Karl-Magnus Svensson (FP)

Kommunrevisionens ledamöter.

Kommunrevisionens ledamöter.

Granskad 2017-09-15
av Ingela Zander

Skriv ut