Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kommunjurist
Anna Thorén-Starby
0370-37 71 06
anna.thoren-starby@varnamo.se


Valnämnden

Valnämndens uppgift är att genomföra allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet samt att genomföra folkomröstningar som beslutas av riksdagen eller kommunen.Valmyndigheten i Stockholm har också uppdragit till valnämnderna i landet att anordna särskild röstmottagning på olika institutioner som sjukhus, serviceboende m m.

Till nämndens uppgifter hör också att rekrytera och utbilda valförrättare, ordna vallokaler och se över indelningen av valdistrikt. Valnämnden ansvarar också för tillhandahållande av extra röstkort och kontroll av röstlängder.

Värnamo kommun är indelad i två valkretsar och i 23 valdistrikt. I varje valdistrikt finns 4-6 valförättare som har förordnats av valnämnden.

Ledamöter i valnämnden

Birigtta Petersson (L), ordförande
Lars Carlborg, (M), förste vice ordförande
Lena Blomgren (S), andre vice ordförande


Lars Carlborg (M)
Åke Carlsson (C)
Birgitta Petersson (L)
Ibrahim Candemir (KD)
Inger Peterson (MP)
Lena Blomgren (S)
Lars Ekblad (S)
Svante Olson (V)
Evert Wik (SD)

Mer information

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om tidigare valresultat och de lagar som gäller vid val och folkomröstningar.

Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Senast granskad:
2018-08-01

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp