Valnämnden

Valnämndens uppgift är att genomföra allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet samt att genomföra folkomröstningar som beslutas av riksdagen eller kommunen.Valmyndigheten i Stockholm har också uppdragit till valnämnderna i landet att anordna särskild röstmottagning på olika institutioner som sjukhus, serviceboende m m.

Till nämndens uppgifter hör också att rekrytera och utbilda valförrättare, ordna vallokaler och se över indelningen av valdistrikt. Valnämnden ansvarar också för tillhandahållande av extra röstkort och kontroll av röstlängder.

Värnamo kommun är indelad i två valkretsar och i 23 valdistrikt. I varje valdistrikt finns 4-6 valförättare som har förordnats av valnämnden.

Ledamöter i valnämnden

Birigtta Petersson (L), ordförande
Lars Carlborg, (M), förste vice ordförande
Lena Blomgren (S), andre vice ordförande


Lars Carlborg (M)
Åke Carlsson (C)
Birgitta Petersson (L)
Ibrahim Candemir (KD)
Inger Peterson (MP)
Lena Blongren (S)
Lars Ekblad (S)
Svante Olson (V)
Evert Wik (SD)

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut