Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för och ska i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige anger, till självkostnadspris tillhandahålla tjänster åt kommunförvaltningen.

Tjänsterna avser:

  • Kommunens samlade kostorganisation även omfattande personal- och lokalansvar.
  • Kommunens centrala post och tryckeri med ansvar för reproverksamhet, intern turbilsservice och posthantering.
  • Kommunens övergripande IT-verksamhet innefattande genomförande av kommunens IT-strategi, upprätthållande av fastställd nivå för IT-säkerhet samt drift av IT-system och tjänster.
  • Kommunens centrala televäxel samt därtill hörande övrig verksamhet.
  • Kommunens bokningsenhet för vikariehanteringen.

Mer information

Senast granskad:
2019-07-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter