Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter nämndens administration. Nio personer bildar samhällsbyggnadsnämnden.

Nämndens målsättning är att verka för en hållbar utveckling och en god byggnadskultur, skapa en hälsosam livsmiljö för oss medborgare samt verka för att hindra och begränsa olyckor på människor, egendom och i miljön.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för:

  • miljö- och hälsoskydd
  • plan- och byggfrågor
  • mät, beräkning och kartering
  • geografiska informationssystem
  • trafikfrågor
  • alkohol och tobakstillsyn/tillstånd
  • parkeringstillstånd
  • bostadsanpassning
  • brandskydds- och räddningstjänstfrågor.

Senast granskad:
2020-03-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter