Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

I Värnamo kommun är det Christer Fjordevik, KD, som utövar tillsyn över och granskar gode mäns/förvaltares och förmyndares verksamhet.

Överförmynderi

Överförmyndaren i Värnamo ingår i organisationen Överförmyndare i samverkan GGVV. I organisationen ingår också överförmyndarna i Gnosjö och Vaggeryd samt överförmyndarnämnden i Gislaved.

Mer information om Överförmyndarkansliet GGVV finns på deras egen webbsida.

Christer Fjordevik

Christer Fjordevik.

Granskad 2017-05-31
av Riitta Andersson

Skriv ut