Sociala utskottet

Sociala utskottet ansvarar för individärenden inom individ- och familjeomsorgen.

Ledamöter

Maria Johansson (C), ordförande  
070-272 91 17
070-234 40 12
maria.johansson@varnamo.se

Monica Johnsson (KD), förste vice ordförande
076-829 26 63
mot.johnsson@spray.se

Vivi-Ann Roos (S), andre vice ordförande
070-326 58 23
037015069@telia.com

Carina Källman (M)    
carina.kaellman@gmail.com

Alexandra Lang (S)
0370-810 80
070-389 78 51
alexandra.lang.ssu@gmail.com

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut