Medborgarnämnden

Medborgarnämnden har det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadspolitiska frågor med koppling till nämndens verksamhet samt föreningsservice, fritidsgårdar och integration och tolkservice.

Medborgarnämnden sammanträder oftast en gång per månad. Det är inga sammanträden i juli.

Granskad 2017-03-03
av Ingela Zander

Skriv ut