Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för den verksamhet i kommunen som gäller:

  • kulturverksamhet
  • bibliotek och lärcentra
  • bidrag till studieförbund
  • stöd till kulturverksamhet och bidrag till föreningar och organisationer som bedriver kulturell verksamhet
  • årliga kulturstipendier information, kulturstipendiater
  • konsumentvägledning

Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.

 

Granskad 2017-11-16
av Solgerd Wilhelmsson

Skriv ut