Barn- och utbildningsnämnden

Barnomsorg och utbildning utgör ungefär hälften av kommunens verksamhet.

Barn- och utbildningskansliet i gamla Tingshuset sköter nämndens administration och andra uppgifter.

Nämnden ansvarar för följande verksamheter:

  • förskoleklass
  • familjedaghem
  • förskola
  • grundskola
  • särskola
  • gymnasieskola
  • vuxenutbildning
  • svenskundervisning för invandrare
  • uppdragsutbildning
  • kulturskola.


Granskad 2017-06-05
av Ingela Zander

Skriv ut