Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Tillgänglighetsrådet

I Värnamo kommun finns ett kommunalt tillgänglighetsråd med företrädare för kommunala nämnder, kommunstyrelsen och funktionshinderföreningar i kommunen.

I rådet diskuteras övergripande frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion. Ledamöter och ersättare från funktionshinderrörelsen utses av respektive funktionshinderorganisation. Omsorgsnämnden beslutar vilka organisationer som ska erbjudas att vara representerade i rådet.

Namn på enskilda personer som inte ingår i rådet eller tillhör förvaltningen har i förekommande fall tagits bort och ersatts med NN med hänvisning till personuppgiftslagen (PUL). Originalprotokollen finns på omsorgsförvaltningen.

Tillgänglighetsrådet sammanträder som regel fyra gånger per år.

Sammanträdesdagar 2018

28 februari kl. 10.00-12.00
16 maj kl 10.00-12.00
19 september 15.00-17.00
28 november 15.00-17.00

Protokoll 2018

Protokoll från tidigare år

Senast granskad:
2018-08-01

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp