Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Pensionärsrådet

I Värnamo kommun finns ett kommunalt pensionärsråd med företrädare för kommunala nämnder och olika pensionärsorganisationer.
Pensionärsrådet sammanträder som regel fyra gånger per år.

I rådet diskuteras övergripande frågor som berör pensionärer. Pensionärsrådet har en rådgivande funktion. Ledamöter och ersättare från pensionärsföreningarna utses av respektive förening.

Namn på enskilda personer som inte ingår i rådet eller tillhör förvaltningen har i förekommande fall tagits bort och ersatts med NN med hänvisning till personuppgiftslagen (PUL).

Originalprotokollen finns på omsorgsförvaltningen.

Sammanträdesdagar 2018

7 februari kl. 10.00-12.00
2 maj kl. 10.00-12.00
5 september kl. 10.00-12.00
14 november kl. 10.00-12.00

Protokoll 2018

Protokoll från tidigare år

Senast granskad:
2018-08-01

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp