Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Integrationsrådet

Integrationsrådet består av representanter för invandrarföreningarna i Värnamo kommun samt politiker och tjänstemän. Integrationsrådet sammanträder fyra gånger per år.

Integrationsrådets uppgift

Att kanalisera och framföra åsikter och synpunkter som berör kommunens invandrare, till medborgarnämnden, att medverka i integrationsprocessen, att utgöra plattform för rekrytering till medborgaruppdrag som ökar invandrare och flyktingars möjlighet att deltaga aktivt i offentliga verksamheter inom den kommunala sektorn samt att vara referensorgan i samhällsfrågor som berör kommunens invandrare.

Namn på enskilda personer som inte ingår i rådet eller tillhör förvaltningen har i förekommande fall tagits bort och ersatts med NN med hänvisning till personuppgiftslagen (PUL). Originalprotokollen finns på Integration- och fritidssektionen.

Protokoll 2017

Protokoll från tidigare år

Senast granskad:
2018-08-01

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp