Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är en samverkansgrupp som arbetar över sektorsgränser för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos befolkningen.

Rådet består av representanter från kommunens förvaltningar, förtroendevalda, Bra Liv, privat vårdgivare och folkhälsoplanerare från Region Jönköpings län.

Folhälsorådet fungerar som samordnare, inspiratör, samtalspartner, remissinstans och ett forum för samverkan.

Folkhälsorådet sammanträder i regel fyra gånger per år.

Sammanträdesdagar 2018

26 februari
21 maj
24 september
10 december

Protokoll

Senast granskad:
2019-07-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter