Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Brottsförebyggande rådet

På denna sida hittar du information om brottsförebyggande arbete i Värnamo kommun.

Brottsförebyggande arbete

Tidiga insatser för barn och ungdomar

Sedan 2005 finns ämnet "Livsviktigt" på schemat hos förskolor och grundskolor i Värnamo. Lektionerna innefattar social och emotionell träning. Barnen tränas bland annat i att förstå egna och andras känslor, lösa konflikter och att stå emot grupptryck.

Trygghet i hyreslägenheter

Finnvedsbostäder arbetar mycket aktivt med trivsamma utemiljöer. För att förhindra skadegörelse installeras porttelefoner och vissa miljöer videoövervakas. Tillsammans med Hyresgästföreningen utvecklar en anställd områdesarbetare de sociala nätverken bland de boende.

Grannsamverkan

Vill du veta mer om grannsamverkan så kontakta områdespolisen i Värnamo, telefon 114 14.

Skadegörelse

Vissa utsatta områden har kameraövervakning.

Butikssnatterier

Värnamo City har genom Securitas en cityväktare som vid larm är på plats i butiken inom 5-10 minuter.

Områdespoliser

Sedan augusti 2004 arbetar fyra områdespoliser i Värnamo och Vaggeryds kommuner med i huvudsak brottsförebyggande arbetsuppgifter.

Cykelstölder

Värnamo är en av de kommuner i länet som sedan flera år har flest cykelstölder i förhållande till folkmängden. Skolgårdar och stationsområden är i alla kommuner utsatta områden. Sedan april 2006 finns vid stationen nya så kallade säkra cykelställ där man låser fast cykeln i ramen. Lås din cykel och notera ramnumret. Polisen söker efter cyklarna i sitt dataprogram med hjälp av detta nummer.

Brottsförebyggande arbete

  • kommunens brottsförebyggande arbete tar fasta på det arbete som påbörjats med att förbättra metoder för att motverka återfall i brott
  • att stärka de faktorer som framkommit i rapporten "Friskstudie i Värnamo kommun"
  • att arbeta med erfarenheterna från seminariet "Att bygga bort brott och planera för trygghet redan på ritbordet"
  • att höja kvaliten på skadegörelserapporteringen i kommunens fastigheter
  • att påverka gymnasieungdomars alkoholkonsumtion
  • att arbeta drogförebyggande i föreningslivet
  • att arbeta med förbättrade metoder mot kvinnovåld.

Medborgarlöfte

Värnamo kommun och polisen lovar att arbeta mot narkotikabrottslighet med extra fokus på ungdomar mellan 15-20 år.

Senast granskad:
2018-11-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp