Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningens huvudsakliga verksamheter är:

  • Projektering och byggnation av till exempel gator, vägar och industrimark.
  • Parker, lekplatser, planteringar och allmänna platser.
  • Skogar och strövområden, sjö- och våtmarkskalkning.
  • Vatten- och avloppsförsörjning.
  • Avfallshantering och återvinning.
  • Fastighetsförvaltning: kommunens egna lokaler, skolor, förskolor, servicehus och kontor.
  • Fritidsanläggningar.

Granskad 2017-06-07
av Anita Andersson

Skriv ut