Kostorganisation

Tack för maten – den smakade bra!

När matgästen vid Värnamo kommun har njutit av en måltid där välsmakande rätter serverats och fått sina förväntningar uppfyllda kan vi säga att vår måltidspolicy fungerat. Maten har tillagats av råvaror med hög kvalitet till en måltid som presenterats och serverats på ett trevligt sätt. En måltid i ett varierat menyutbud som förenar tradition med utrymme för nytänkande och nyfiket sökande - med stor kunskap om livsmedelssäkerhet, miljö och hållbar utveckling som utgångspunkt.

Mat- och måltidspolicyn – mera än ett dokument

Mat & Måltidspolicyn handlar om alla måltider som serveras inom Värnamo kommun - till elever inom förskolor och skolor samt brukare inom omsorgsverksamheten - oavsett om måltiderna tillagas inom kommunens egen regi, inom intraprenader eller av externa aktörer.

Mat & Måltidspolicyn ska vara styrande för måltidsverksamheten i Värnamo kommun och vara känd av både kunder, beställare och måltidspersonal.

Mat- och måltidspolicy är antagen av kommunstyrelsen. Syftet är att stärka den äldres/funktionshindrades hälsa och välbefinnande samt säkra kvalité, service och etik kring måltiderna.

Måltiderna som serveras i Värnamo kommuns verksamheter ska därför

  • spegla synen på matens betydelse för människors välbefinnande och lägga en grund för god hälsa
  • smaka gott och bygga på kända mattraditioner med utrymme för att våga pröva nytt
  • stimulera sociala relationer och erbjuda positiva matupplevelser
  • tillagas och levereras enligt principerna för varmhållen mat
  • presenteras och serveras på ett trevligt sätt i trivsam miljö
  • bygga på säker hantering av livsmedel enligt myndigheters krav och med fungerande egenkontroll enligt kommunens riktlinjer
  • bestå av råvaror producerade efter miljömässiga och etiska principer med fokus på långsiktighet, ett hållbart samhälle och människovärde
  • vara naturliga moment i lärandet inom skolans olika stadier och inom omsorgen av äldre och funktionshindrade

Restauranger på äldreboenden

Restaurangerna på kommunens äldreboenden är öppna för alla pensionärer där du kan äta dagens lunch varje dag i veckan samt dagens alternativ, måndag-fredag i vissa restauranger.

Matdistribution

Matdistribution innebär en varm måltid som levereras sju dagar/vecka direkt hem till din bostad vid lunchtid. Maten tillagas i något av kommunens kök och levereras av hemtjänstpersonal. Den är behovsprövad och ansökan görs till en biståndshandläggare i kommunen.

Mat i skolan

Varje dag serveras måltider inom förskola och skola som ska lägga grunden för och främja bra matvanor. 

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut