Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen samlar centrala servicefunktioner i Värnamo kommuns organisation. I dag består förvaltningen av kostorganisationen, IT-avdelningen, vaktmästeriet, bemanningsenheten och kontaktcenter.

Kostorganisationen bildar en enhet av de organisationer som tidigare var uppdelade på barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen, och levererar mat till skolan och äldreomsorgen. IT-avdelningen levererar IT till kommunens verksamheter i form av infrastruktur (nätverk med mera), systemdrift, klienter (datorer med mera) och support. Vaktmästeriet sköter posten och den centrala kopieringsverksamheten.

Bemanningsenheten arbetar med att tillgodose behovet av vikarier inom barn- och utbildningsförvaltningen (förskola och fritidshem), omsorgsförvaltningen (äldre- och funktionshinderomsorg) och kostorganisationen. I första hand rör det korttidsvikariat upp till 14 dagar vid akut och planerad frånvaro, samt vid akut eller planerat behov av utökad bemanning.


Granskad 2017-09-26
av Carita Forsell

Skriv ut