Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Chef för serviceförvaltningen
Anneli Andersson
anneli.andersson@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen samlar centrala servicefunktioner i Värnamo kommuns organisation.

I dag består förvaltningen av kostverksamhet, It-avdelning, post och tryckeri, bemanningsenhet, kontaktcenter och logistikenhet.

  • Kostverksamheten levererar mat till skolan och äldreomsorgen.

  • It-avdelningen ansvarar för drift och support av kommunens verksamhetssystem, nätverk, datorer och Ipads. Avdelningen stöttar förvaltningarna vid införande av deras verksamhetssystem och samordnar inköpen av hårdvara och programvara.

  • Post och tryckeri sköter den dagliga leveransen av internposten till samtliga förvaltningar, både i stadshuset och till verksamheterna utanför tätorten. Enheten är även det centrala tryckeriet för kommunens verksamheter.

  • Bemanningsenheten rekryterar och introducerar korttidsvikarier och tillgodoser behovet av vikarier till de av kommunens verksamheter som ingår i avtal.

  • Kontaktcenter är den naturliga vägen in i kommunen som ska göra det enkelt och smidigt för medborgare att komma i kontakt med Värnamo kommun. Kontaktcenter hanterar medborgarnas frågor och ansvarar för information, rådgivning och viss handläggning – via det personliga besöket, telefon och digitala kanaler. Ambitionen är att kunna lösa så mycket som möjligt av medborgarens frågor direkt i kontaktcentret

  • Logistikenheten ansvarar för administration och skötsel av kommunens ca 270 fordon. Enhetens uppdrag är även att hantera kommunens distributionslösning av varor till och från kommunens verksamheter.

Mer information

Senast granskad:
2019-07-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter